Tag Archives: kostnader invandring

TT synar SD:s kort


Vi är fruktansvärt trötta på en del ”mobba SD-journalistik” som fått många tidningar att helt överge alla principer om saklighet och opartiskhet. Antagligen togs priset av Expressens etta på valdagen med bilden av en skrynklig SD-valsedel i rännstenen och texten ”Idag röstar vi mot rasismen”. Vad vill man uppnå med sådant? Mer martyrskap?

Nåväl. I ljuset av detta är det glädjande att se att TT istället håller sig till traditionell journalistik som går ut på att granska vederhäftigheten i politikers utspel, precis som tidigare gjorts av andra medier med exempelvis Jan Björklunds påståenden om studier som visar på den svenska skolans uselhet eller Maria Borelius utsagor om att hon inte hade råd att betala vitt för hemhjälp.

TT:s Lars Pedersen punkterar Johnny Skalins – SD:s ekonomiskt politiske talesmans – hänvisande till att hans siffror kommer från Svenskt näringsliv och riksdagens utredningstjänst genom att helt enkelt fråga dem. Riksdagens utredningstjänst konstaterar till och med att den bara kan belägga en besparing av strypt invandring på 91 miljoner – dvs Johnny Skalin hävdar att siffran är 100 gånger högre. Ett minus dock för rubriken ”SD saknar stöd för invandrarkalkyl” när det är invandrINGskalkyl som åsyftas…

Klassisk journalistik som sagt. Varför har så många journalister glömt hur sådan går till?

KM

Annonser

”Invandringen ingen belastning för Sverige”


(Uppdatering sist)

Så kunde DN också ha satt rubriken på professor Jan Ekbergs inlägg på DN Debatt idag om de velat ha den starkaste nyheten. Istället vinklar man på att arbetskraftsinvandring inte hjälper offentlig sektor (eftersom invandrarna som bidrar till den också själva nyttjar den). Även den redaktionella artikeln är negativt vinklad.

Ekbergs slutsats är att det är ett nollsummespel att ta hit invandrare – man i stort sett varken vinner eller förlorar på det. Noterar alla journalister detta nu – om Sverigedemokraterna åter igen använder argumentet att deras förbättringsförslag för pensionärerna och annat ska finansieras med den besparing det innebär att strypa invandringen.

Det Ekberg säger är ju att att det inte finns några pengar att spara-invandrarna konsumerar lika mycket samhällsresurser som de är med och skapar.

Bloggen Vi-i-Sverige, som vi hänvisat till tidigare, har en sedvanligt utmärkt förklarande kommentar som -bortsett slutanalysen- inte grundas på åsikter utan fakta. Bloggen länkar också till Ekbergs Expertgruppen i offentlig ekonomi.

KM

Uppdatering: Det är sorgligt hur fakta ligger på bordet i en seriös rapport och varken politiker, journalister, bloggare eller allmänhet tycks kunna sätta sig in i den utan att missförstå och misstolka. Störst skuld har såklart journalisterna i detta fall.

Den som verkligen vill förstå och lära sig istället för att bara tolka in sina egna fördomar bör läsa bloggarna Sänd mina rötter regn och Vi i Sverige som har läst rapporten och kan redogöra för innehållet långt bättre än MoM lyckats med i kommentarerna nedan. Den går nu att hitta på nätet, nämligen här.

Vi i Sverige påpekar att såväl journalister som ledarskribenter, och allsköns människor som gillar att kommentera på nätet fast de inte har någon aning om vad de pratar om, tolkar in och feltolkar rapporten på flera sätt, bland annat på SVD:s och DN:s ledarsidor.

Sänd mina rötter regn är mer positivt inställd till SvD:s Per Gudmundssons text. Möjligen är de högerliberala ideologiska fränder om man bara ska döma av annonsen för magasinet Neo på bloggen. Men oavsett detta ägnar sig bloggaren åt att på ett utmärkt sätt försöka reda ut missförstånd och fördomar om rapporten som den ekonom han är. Samma inlägg finns även på Second Opinion.