Etikettarkiv: somalier

Kalla fakta plockar hem SvD:s scoop – igen


Vi skrev i somras flera inlägg om mediernas bevakning av branden i det Rinkebyhus där sju människor dog. SvD: hade ett scoop i somras om hur fastighetsägaren försummat underhållet av rökluckan i trapphuset. DN nöjer sig med att rajta och i strid med de pressetiska reglerna framhäva offrens etniska ursprung i faktarutan trots att det inte är relevant i sammanhanget:

Rinkeby har många svensksomalier, och familjen var med stor sannolikhet inte den enda i trapphuset med den härkomsten (även om vi självklart gissar här). Bara offren som tillhörde samma sällskap gav sig ut i den dödliga röken, inte andra svensksomaliska grannar. Alltså dog de inte för att de var svensksomalier utan för att just denna mamma greps av panik. Ändå gick fler medier i ”det är invandrarnas fel”-spåret när de försökte göra uppföljningar, istället för att som SvD granska vilka följder de ofta eftersatta husens dåliga underhåll i miljonprogramområden får för effekter.

Kalla Fakta har nu föredömligt gått vidare och visat att två barn troligen hade kunnat överleva om fastighetsägaren inte slarvat med underhållet.

Heder åt lite journalistik som låter svensksomalier komma till tals som samhällsmedborgare och människor, anhöriga. Om det blir en diskussion om detta kan vi konstatera att SvD nu vid minst tre tillfällen avslöjat mångfaldsrelaterade nyheter som sedan andra medier tagit vidare och förknippats med: den om Safia Benaouda och de andra svenskarnaAfrikas horn, den om mordet på ”Romario” samt denna om rökluckan i Rinkeby…

/KM

Annonser

Brister i SvD:s kartläggning


SvD har gjort en kartläggning av moderaternas kandidater på valbar plats inför riksdagsvalet nästa år.

Viktigt ämne. Mer kompetent utfört än i vissa andra medier. (Man har trots allt gått djupare än att bara kolla på vad folk heter). Men den kunde fortfarande ha varit bättre på flera punkter.

A) Den etniska mångfalden på listan lever inte upp till vad M själva lovat. En teori är att demokratin i provvalet missgynnar kandidater ur etniska minoriteter. Var är då följdfrågan om Miljöpartiet? Där är den etniska mångfalden procentuellt bredare än i många andra partier – trots att MP tillämpar interndemokrati och så vitt vi förstått det (är de enda som?) inte går in från partistyrelsehåll och petar i medlemmarnas internval överhuvudtaget.

B) Andelen utomnordiska invandrare som kommit hit som vuxna är låg, skriver SvD. Okej. Men varför utelämnar man Sveriges största etniska och nationella minoritet? 675000 svenskar – är inte det en väljargrupp som borde representeras? VARFÖR osynliggörs sverigefinländarna kontinuerligt när det hade varit högst relevant att se hur representationen är där. Och ska man gå på första generation pratar vi runt 200.000 Finlandsfödda som varitlika utsatta för diskriminering och segregation som färska invandrargrupper idag.

Består moderaternas listor av 8 procent sverigefinländare eller vad det nu blir i andelar av befolkningen? Hur ser det ut i valkretsar i sverigefinländartäta bruksorter som exempelvis Eskilstuna? Varför får inte SvD:s sverigefinländska läsare den informationen? (Och av de finlandsfödda kandidaterna som finns – hur många är inte sverigefinlandssvenskar?)

C) Är den bristande representationen dålig för att det saknas kandidater som företräder bulgarers/somaliers/muslimers intressen eller för att minoritetsväljarna vill ha någon som representerar dem på valsedeln? Eller för att i det här fallet moderaterna ägnar sig åt diskriminering, vilket i sin tur grundar sig i vad? Rasism? Gamla allianser och vänner som håller varandra om ryggen där nytillkomna har färre allianser i provvalen? Hur var det med moderaternas mål att 20 procent av kandidaterna ska vara politikrookies?

Att få kandidater har utlandsklingande namn är en relevant uppgift att ta med när det nu verkar som att SvD har gått igenom var folk faktiskt är födda också. Annars är såna latmansundersökningar rätt meningslösa eftersom den exkluderar exempelvis Sara Andersson som har ett förnamn som är vanligt i arabvärlden för att hennes mamma är arab, och ett son-namn för att pappan är etnisk svensk.

Å andra sidan: om SvD/forskaren som citeras menar att det bara handlar om att identifiera en kandidat ur den egna etniska minoriteten borde ju en name-count räcka.

Om jag är svensk-polack (plats fem på Svensk invandrings fem-i-topp) och av någon orsak tycker det är superviktigt med polacker i politiken och inte känner någon av följande så är det ju Katrin Zytomierska jag identifierar som polack och vill ha i riksdagen, inte Anna Anka. Jag kommer inte heller att ha en clue om hon är född här eller invandrat som vuxen. Om problemet istället är möjligheten att som vuxeninvandrare gör karriär inom moderaterna och tillföra erfarenheter som saknas, då är det en annan femma.

Vi vill dock påpeka att de enda riktigt stora etniska minoriteterna i Sverige är sverigefinnar, svensk-irakier (varav en del inte hunnit få riksdagsrösträtt ännu), samt svensk-”jugoslaver”. Frågan är om en väljare ur dessa grupper, en svensk-bosnier exempelvis, är intresserad av att rösta på den konservativt troende muslimen Abdirisak Waberi bara för att de båda är ”muslimer”. Eller Mahmud Aldebe som först skulle kandidera för Centerpartiet.

Svensk-irakiska Abir al-Sahlani kandiderade till EU-parlamentet i somras, liksom svensk-kurdisk-syrianska Evin Cetin som körde en stenhård kampanj för att komma med. De bombade. Varför då? För få ur de etniska minoriteterna? i befolkningen? Eller för få av dem som röstade på dem?

Det är för övrigt intressant att Evin Rubars dokumentär Slaget om muslimerna sammanföll med att Abdirisak Waberis kandidatur för  Moderaterna blir offentlig. Det är också lite typiskt att hans roll som muslim hamnar i centrum i SvD:s intervju, istället för vad han vill göra i politiken. Vi hade i så fall velat se frågan ”Har moderaterna plockat in dig för att de tror att en massa muslimer automatiskt röstar på moderaterna om ”en muslim” står på listan? Den frågan borde förstås också ställas till dem som satte upp honom på listan.

/KM

Thailändare hatar judar, eller hur det nu var.


(Uppdatering sist)

TT gör det igen. ” Judemisstro utbredd bland invandrare” är rubriken på en artikel från i dag. Den refererar till en dansk undersökning som bara till namnet borde få skribenten att haja till – ”Danmark och de främmande: Om mötet med den arabmuslimska världen”.

Det finns över 200 länder i världen som du kan invandra från. Det krävs alltså en ganska rejäl undersökning för att dra slutsatsen att invandrare i gemen hyser misstro mot judar (vad är förresten judemisstro för ord? Är det ett sätt att undvika det laddade uttrycket antisemitism?).

Nåväl, oroa er inte alla finnar, norrmän, chilenare, iranier, thailändare, lankeser, irakier, ryssar, kenyaner, polacker, italienare, kurder med flera, som klumpas ihop under TT:s rubrik. Det visar sig att det är fem grupper som får representera alla som inte är födda i Danmark, och som enligt de danska forskarna är ”främmande”: turkar, pakistanier, somalier, palestinier och personer från det tidigare Jugoslavien.

Vi har inte hunnit granska rapporten närmare, utan väljer bara här att konstatera det uppenbara: att i TT:s värld finns bara två folkgrupper: de som är födda i Sverige/Danmark av svenska/danska föräldrar, och så resten.

MoM och flera andra har tidigare uppmärksammat TT:s generaliserande språkbruk här och här. Då bad redaktionschef Mats Johansson om ursäkt och lovade att den sortens övertramp från TT är ovanliga. Det känns väldigt betryggande…

SvD GP NsD NT VK Ystads allehanda Corren BLT HD

/BF

Uppdatering: Mer info om studien hittar man här. Vi har dock (ännu) inte hittat den på nätet, den publiceras tydligen först på fredag och då antagligen enbart som bok.

Utmärkt rapporterat av SvD


SvD rapporterar om att man upptäckt en överrepresentation av barn med somalisk bakgrund i Rinkeby med autism. Tidningens nestor (nestra?) på medicinområdet, Inger Atterstam, gör en saklig och balanserad artikel där hon intervjuar berörda ur gruppen och låter experter komma till tals med den bästa för tillfället rådande teorin, nämligen att det är fråga om D-vitaminbrist som lättare infaller hos mörkhyade människor i solfattiga länder.

Fakta, inte spekulationer, till skillnad från de snillen-spekulerar-teorier som den rasistiska bloggosfären ägnar sig åt. Är det någon som på fullt allvar tror att det faktum att många somaliska kvinnor bär ”heltäckande” klädsel” skulle vara förklaringen? Har de gått in i en kollektiv förträngning när det gäller vilket land vi befinner oss i?

Hallå! ALLA svenskar bär heltäckande klädsel utomhus den absolut största delen av året! Annars fryser man ihjäl.

Däremot är kunskapen om sjukdomar direkt förknippade med etnicitet (hudens upptagning av vitamin, sickle-cell, alkoholnedbrytande enzym) fortfarande dålig inom sjukvården i Sverige och ingår inte i läkarutbildningen i större utsträckning. Varför skrivs det inte om det?

Frågan är också hur det ser ut om man jämför med andra afrosvenskar när det gäller autism. Kan det vara en klassfråga? Rinkeby är ett relativt fattigt område. Människor ur arbetarklassen är sjuka i högre utsträckning och där ingår större svårigheter med att ta till sig information om exempelvis kompletterande vitaminer, komplett kost och rätt sjukvård.

Finns denna sjukdom i Finland, som också har en relevant somalisk invandring? Finns den bland svensk-eritreaner, som är en annan stor mörkhyad etnisk minoritet, men med generellt sett högre utbildningsnivå då Eritrea inte varit ett havererat land i 30 år på samma sätt som Somalia?

Det kommer säkert i en uppföljande text. Tills dess glädjer vi oss åt det specifika pratet om svensk-somalier ustället för luddiga ”invandrare”.

KM

Uppdatering: Det rasar in allsköns kommentarer som spekulerar kring orsakerna till företeelsen.  Inlägget handlade just om artikel somvar föredömlig för att den inte frossade i spekulationer och vi har ingen avsikt att göra den här bloggen till ett forum för diskussioner som inte har med mediegranskning att göra.

Vi tog oss dock friheten att själva gissa att kläderna inte är orsaken så för att låta den åsikten bemötas har vi valt ut de två mest balanserade kommentarerna och lämnat resten därhän. Det räcker som sagt att sola en handflata i en kvart för att ta upp det D-vitamin man kan ta upp. Att springa omkring naken ger inte mer D-vitamin.

Äter man rätt så kompenserar man för det bristande solljuset via kosten. Arbetarklassen är sedan länge känd för att ha en mindre sund livsstil, vilket kopplas till bland annat utbildningsnivå. Ofta glöms klassdimensionen bort och man vill få allt att handla om etnicitet.

Dagens guldstjärna: DN


Alltför ofta klumpas personer med invandrarbakgrund ihop till en stor massa som man generaliserar över istället för att titta på specifikt land.

Det har DN inte gjort. Istället för att bara nöja sig med att konstatera att personer med invandrarbakgrund pluggar vidare på högskolan i ungefär samma utsträckning som etniska svenskar så skrapar DN under ytan och är mer specifika: Personer med rötterrna i Iran pluggar i hög grad vidare medan sådana med somaliska rötter är underrepresenterade.

DN lämnar det heller inte där utan visar sedan att huruvida personer pluggar vidare på högskolan i hög grad beror på  om deras föräldrar har utbildning och då blir det rätt logiskt att utbildade politiska flyktingar från ett förhållandevis industrialiserat land som Iran har en högre sannolikhet att vara utbildade än de från ett land som Somalia som upplevt anarki sedan 1979.

En intressant bislutsats som inte skrivs ut är att det i såfall går en massa medelmåttiga medelklassungar på universiteten och slår dank genom att läsa ”kul” A-kurser samtidigt som vi nog har en del potentiella nobelpristagare bland svensk-somalierna i Rinkeby som inte uppnår sin (och samhällsekonomins) fulla potential.

Det är alltså en klassfråga, inte en etnicitetsfråga.

Man gör inte heller någon tröttsam poäng av att Faezeh Khalaji som jobbar med mentorprojektet Medvind är avvikande från normen utan hon intervjuas i kapacitet av yrkesmänniska. Dock kunde hon ha fått en kritisk fråga om varför hon inte uppvisar några resultat efter sju år. Och varför det går bättre på Södertörns högskola. (Situationen är den samma på Malmö högskola kontra Lund. Ofta anges närhetsprincipen som en förklaring).

Jag utgår från att de intervjuade personerna har forskning som grund för sina påståenden. I såfall blir det alla rätt för reportaget i all sin enkelhet och mångfaldsguldstjärna till reportern Michaela Möller.

KM

Med blocket i fickan och tropikhatten på sned


Jag inbillar mig att det skulle ha handlat om en eldsjäl och en fotbollsturnering. Men det blir inte riktigt så. Dels sker en svår brand med flera dödsoffer i en underbevakad del av Stockholm, dels har eldsjälen sitt ursprung i Somalia. Då är det svårt att få representera sig själv – ja nästan omöjligt. De är ju inte som Vi, somalierna, och här finns en, livs levande, intervjuad. Klart att det måste avhandlas. Allt det där som är annorlunda, jämfört med det ”svenska”.

Så det blir en artikel om lite av varje, men främst om De andra.

De som är kollektivister – till skillnad mot Oss Svenskar. (Det får intervjupersonen slå fast oemotsagd.)

De som delar upp sig i män och kvinnor på offentliga tillställningar.

De som är muslimer.

De som bär slöja – åh, alltid denna slöja.

De som inte ens för de döda till sista vilan på samma sätt som Vi. Istället för ett tillfälle för ”individuell meditiation”, är en somalisk begravning kaotisk, ”mer en offentlig, praktisk gemensamhetshandling”. Och när ett par ”svenskar” dyker upp på begravningen (det är antagligen inte medborgarskapet som reportern syftar på utan människornas vita hy) så blir det fel. De har blommor med sig. I en somalisk grav ska det vara grus, inte blommor, förklarar reportern Lasse Granestrand.

Det hade kunnat vara ett resereportage från en främmande kontinent, och det är det kanske på sitt sätt också. Granestrand skriver helt enkelt för en målgrupp som är som han själv. Kanske är det det som gör det så skrämmande.

För en vit, manlig journalist från Stockholms medelklass är det kulturella avståndet till Rinkeby uppenbarligen längre än till Thailand.

/BF